Możliwości wyboru kierunku studiów

U nas masz możliwość studiowania na następujących kierunkach studiów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych Uniwersytetu Preszowskiego (WNHiP UP/FHPV PU) w Preszowe (Prešov) kładzie szczególny nacisk na jakość kształcenia. Wydział dysponuje starannie opracowanym Elektronicznym Systemem Oceny Nauczycieli Akademickich. System oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli akademickich gwarantuje zrealizowanie celów edukacyjnych programu studiów, a co za tym idzie akredytacja gwarantuje odpowiedni wysoki poziom nauczania, różnorodność i atrakcyjność szeregu kierunków studiów.

Wydział Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych oferuje naukę na szeregu kierunków studiów, w ramach różnych wydziałów. W przeciwieństwie do innych uczelni słowackich, nasz Wydział oferuje właśnie możliwość łączenia kilku kierunków studiów. Tak więc przed tobą otwierają się wyjątkowe możliwości wszechstronnego rozwoju a tylko od Ciebe zależy wybór kierunku studiów, czy wybierzesz naukę na kierunku biologia w połączeniu z dodatkową nauką na kierunku wychowanie fizyczne, czy też wybierzesz naukę na kierunku geografia w połączeniu z dodatkową nauką na kierunku język angielski czy też wybierzesz naukę na kierunku ekologia w połączeniu z dodatkową nauką na kierunku fizyka. Wykorzystaj jako pomocną wskazówkę poniższą tabelkę, która prezentuje możliwości studiowania na naszym Wydziale:

Biologia
 • a) Co będziesz studiował ?
  Biologia. „Tak więc zajmujecie się zwierzątkami?“; „Także kroicie żaby?“. Taka jest w zasadzie reakcja większości ludzi – kiedy ktoś studiuje biologię – albowiem takie jest nasze powszechne wyobrażenie o tej dyscyplinie naukowej. Ale u nas – na naszym Wydziale - dowiesz się czym naprawdę jest ta właśnie „biologia“. Albowiem będziesz mógł poznać tajniki botaniki, zoologii, biologii człowieka, mikrobiologii, biologii molekularnej. Co więcej w ramach specjalizacji odkryjesz jak niesamowicie urozmaicony i różnorodny jest świat biologii. Dowiesz się, że przynależność do rodziny naukowców-biologów oznacza przynależność to bardzo wielobarwnej i różnokolorowej rodziny, każdy z was biologów jest jedyny w swoim rodzaju - ponieważ sama biologia sobą reprezentuje właśnie to wszystko co żywe, urozmaicone i różnorodne na tym świecie. Na naszym Wydziale dowiesz się, gdzie po skończeniu studiów, będziesz mógł najdalej zdobywać wiedzę z biologii, gdzie będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę z zakresu biologii, tak aby być ciągle „IN“ o krok do przodu przed konkurencją.

  b) gdzie będę studiował?
  Program studiów biologicznych obejmuje nie tylko wykłady i zajęcia teoretyczne, które są prowadzone w nowoczesnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i urządzenia multimedialne pomieszczeniach dydaktycznych, ale również praktyczne zajęcia – ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w najwyższej jakości aparaturę badawczą. Wykłady będą prowadzone przez uznaych na świecie pedagogów specjalizujący się w naukach przyrodniczych a którzy wykazują się osiągnięciami naukowymi w biologii stosowanej a wyniki ich działalności naukowej z zakresu biologii mają realny wpływ na nasze realne życie..

  c) W jakich zajęciach mogę uczestniczyć?
  Nasz Wydział oferuje szerokie możliwości rozwoju i samorealizacji przyszłego biologa, biologa, którego czeka sukces. Także nie będziesz się nudził. Czekają na Ciebie zajęcia praktyczne z biologii w plenerze, różnego rodzaju wycieczki przyrodnicze, których celem jest poznanie świata przyrody nie tylko w kraju – na Słowacji ale i za granicą. Będziesz miał możliwość poznać zalety pracy zespołowej oraz pracy samodzielnej - indywidualnej. Możesz również wziąć udział w szeregu zajęć naukowo-badawczych, które sa organizowane przez członków katedry biologii. Tytułem ilustracji możesz uczestniczyć w imprezach naukowych, konferencjach naukowych i workshopach. Tam właśnie będziesz mógł spotkać interesujących ludzi. Co więcej, jeśli będziesz chciał przeżyć dodatkową przygodę z biologią, to będziesz mógł wyjechać na staż naukowy czy odbyć praktykę na wybranej przez ciebie placówce naukowo-badawczej czy na wybranej uczelni.

  d) Jak wykorzystam wiedzę nauk przyrodniczych/biologii nabytą podczas studiów w życiu zawodowym?
  Jako biolog będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę podejmując pracę w zespołach naukowo-badawczych, na przykład w placówkach naukowych Słowackiej Akademmi Nauk (SAV) , w resortowych instytutach badawczych podległych ministerstwu rolnictwa, w resortowych instytutach badawczych zajmujących się sektorem rolno-spożywczym, leśnictwem, medycyną i ochroną zdrowia, ochroną środowiska naturalnego. Jako biolog będziesz mógł także wykorzystać swoją wiedzę z biologii podejmując pracę na uniwersytach gdziekolwiek na świecie. Możesz wykorzystać swoją wiedzę pracując dla specjalistycznych instytucji , które chętnie zatrudnią do pracy osoby z takimi umiejętnościami jak znajomość pracy w plenerze oraz ze znajomością zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym i jego ochroną. Będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę z biologii pracując w zorientowanych ekologicznie ośrodkach naukowo-badawczych jak i w sektorze publicznym/państwowym i prywatnym – w firmach, specjalizujących się w naukach biologicznych czy biotechnologii a zainteresowanych współpracą pomiędzy nauką i sektorem biznesu (specjalizacja nauki stosowane). Wreszcie, lecz nie ostatnią możliwością jest praca w szkolnictwie, gdzie możesz przekazać swoją bogatę wiedzę nauk przyrodniczych uczniom szkół podstawowych, średnich i wyższych.

  Stránka fakulty na UNIPO pre uchádzačov

Ekologia
 • a) Co będziesz studiował?
  Dowiesz się dlaczego jeleń ma tak niesamowicie wielkie rogi, dlaczego ryby zachowują się w sposób szczególny, kiedy brakuje im samców, jak wyglądają samice gąsiorka, dlaczego sosna ma przewagę nad ptakami, w sytuacji kiedy łakomią się one na jej nasiona. Także dowiesz się jak to jest naprawdę z tym globalnym ociepleniem, dlaczego jesteśmy bardziej atrakcyjni dla otoczenia, mając na sobie koszulkę/bluzkę w kolorze czerwonym, jak sok z bezu czarnego jest odpowiednim składnikiem ogniw fotowoltaicznych a w końcu dowiesz się dlaczego człowiek porusza w pozycji pionowej – na dwóch nogach

  b) gdzie będę studiował?
  Zajęcia będą prowadzone w nowoczesnych pomieszczeniach dydaktycznych, które są wyposażone w sprzęt techniczny najwyższej jakości. Dzięki zaplanowanym praktykom i wycieczkom poznawczym zdobędziesz praktyczne wiedzę z zakresu ekologii .

  c) W jakich zajęciach mogę uczestniczyć?
  Będziesz miał wyjątkową możliwość wyjechać na staż/praktykę zawodową czy studiować na wybranym przez Ciebie zagranicznym uniwersytecie w ramach międzynarodowych programów wymiany studenckiej. Będziesz mógł włączyć się do zajęć organizowanych i prowadzonych przez członków naszej Katedry a co więcej będziesz mógł z nimi wyjechać w celach poznawczych na przykład do Kenii (pobyt badawczy).

  d) Jak wykorzystam wiedzę nauk przyrodniczych/biologii nabytą podczas studiów w życiu zawodowym
  Jako naukowiec specjalizacja ekologia będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę podejmując pracę w zespołach naukowo-badawczych. Możesz być zatrudniony na samodzielnym stanowisku naukowo-badawczym w ramach Słowackiej Akademii Nauk (SAV) czy też w resortowych instytutach badawczych podległych ministerstwu ochrony środowiska naturalnego, ministerstwu rolnictwa i ministerstwu leśnictwa lub na uniwersytecie. Katedra ekologii od dłuższego czasu współpracuje z Zakładem Gleboznawstwa i Ochrony Gleby, z firmą Medicproduct a.s. oraz z innymi ośrodkami badawczymi, których działania są ukierunkowane na ekologię i na ochronę środowiska naturalnego.
  Wreszcie, lecz nie ostatnią możliwością jest praca w szkolnictwie, gdzie możesz przekazać swoją bogatę wiedzę nauk przyrodniczych uczniom szkół podstawowych, średnich i wyższych. Jako pedagog ze specjalizacją wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową, będziesz mógł pracować w szkolnictwie. Będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w opracowaniu tematycznych materiałów metodycznych dla dzieci i młodzieży – na przykład materiałów metodycznych na „zieloną szkołę“ zarówno dla szkół jak i dla Centrum Wolnego Czasu.

  Strona internetowa Wydziału na UNIPO dla kandydatów.

Fizyka, matematyka i nauki techniczne
 • Wydział Fizyki

  a) Co będziesz studiował?
  Właściwości cząstek na poziomie atomowym ? O co chodzi właściwie w teorii względności? „A przecież się kręci“ – z czego się składa wszechświat i w jaki sposób funkcjonuje?
  Program dla nauczycieli – Jeżeli chesz być w przyszłości nauczycielem fizyki, studiuj na naszym Wydziale fizykę w połączeniu z jakimś innym przedmiotem, który odpowiada twoim zainteresowaniom. Podczas studiów odpowiemy na wszystkie twoje pytania dotyczące fizycznej natury zjawisk, dowiesz się czym jest astronomia i astrofizyka a co więcej powiemy Ci jak te wszystkie zasady i prawa fizyki wyjaśniać w sposób zrozumiały i przejrzysty innym ludziom.
  Program dla inżynierów – Jeżeli interesuje Cię fizyka, ale nie chciałbyś w przyszłości uczyć fizyki w szkole, to jak najbardziej zapisz się na program specjalizacji nie-nauczycielskiej – inżynieria materiałowa. Uzyskasz szczegółowe informacje na temat struktury materiałów, zdobędziesz wiedzę o właściwościach magnetycznych, termodynamicznych, optycznych i termicznych materiałów. Ponadto będziesz mógł nabyć umiejętności techniczne, kiedy będziesz miał w laboratorium zajęcia praktyczne z wykorzystaniem technik laboratoryjnych.

  b) gdzie będę studiował?
  Studia fizyki obejmują w pierwszej kolejności teorię, która wyjaśnia podstawy teoretyczne poszczególnych zjawisk o naturze fizycznej. Oczywiście stosujemy nowoczesne metody nauczania, a więc w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach dydaktycznych wykorzystujemy elektroniczne pomocnicze materiały dydaktyczne. Prezentowanie procesów i zjawisk fizycznych – a więc część praktyczna nauki o fizyce – odbywa się w nowoczesnych pomieszczeniach laboratoryjnych. Co więcej dysponujemy laboratoriami badawczo-naukowymi wysokiej jakości (Dynacool, Versalab) gdziebędziesz miał możliwość zapoznać się z zasadą łączenia teorii z praktyką – jak działają prawa fizyki w warunkach doświadczalnych oraz będziesz miał możliwość uczestniczyć w badaniach nad właściwościami materiałów stałych w warunkach ekstremalnych...

  c) W jakich zajęciach mogę uczestniczyć?
  Możesz rozwiązywać dany problem związany z danym zjawiskiem fizycznym przy pomocy systemu ŠVOČ, wybierz sobie temat pracy dyplomowej i stań się członkiem zespołu badawczo-naukowego. Pomóż nam przy organizacji imprez popularyzujących fizykę, przy organizacji wykładów o fizyce, przy organizowaniu konferencji naukowych. Włącz się aktywnie do Dnia Otwartych Drzwi i weź udział w organizowanej Nocy Naukowców. Co więcej możesz wyjechać na staż lub uzyskać stypendium za granicą w ramach popularnego programu Erasmus. Ponadto skorzystaj z bogatej oferty agentury SAIA. W ramach programu badań naukowych wydziału fizyki , masz możliwość włączyć się w prace zespołu naukowego, który współpracuje z ośrodkami naukowymi za granicą. Możliwość pracować w laboratorium – jest to najlepszy sposób aby zyskać praktyczne doświadczenie, co jest bardzo istotne dla każdego fizyka-naukowca. Co więcej oferujemy Ci dodatkowe profesjonalne wykłady prowadzone przez profesjonalnych ekspertów zagranicznych.

  d) Jak wykorzystam wiedzę nauk przyrodniczych/biologii nabytą podczas studiów w życiu zawodowym?
  Studia fizyki – specjalność nauczycielska umożliwiają przede wszystkim karierę nauczyciela fizyki w szkolnictwie (szkoły podstawowe 2 stopnia oraz gimnazja i licea ogólnokształcące). Tymniemniej uzyskane wykształcenie fizyka specjalności nauczycielskiej daje absolwentowi możliwość dalszego kształcenia i poszerzania swojej wiedzy poprzez studia doktoranckie na wybranym kierunku studiów związanym z fizyką. W przypadku kiedy wybierzesz studia fizyki specjalności nie-nauczycielskiej a więc inżynierię materiałową, będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę z fizyki w sektorze produkcyjnym gospodarki, w dziedzinie jakości a związane z kontrolowaniem jakości materiałów,  produktów, urządzeń i technologii pod kątem ich wytrzymałości i sposobu funkcjonowania. Fizycy specjalności inżynieria materiałowa z powodzeniem są zatrudniani jako menedżerowie/kierownicy linii produkcyjnych. Ewentualnie masz duże szance zatrudnić się w ośrodkach innowacji i rozwoju technologii, w ośrodkach naukowych testujących nowe technologie i materiały/produkty. Fizycy specjalności inżynieria materiałowa są mile widziani i cenieni w instytucjach gdzie wykorzystuje się wiedzę z biologii, medycyny i fizyki (biofizyka, fizyka medyczna) a co za tym idzie mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badań biologicznych i biomedycznych. Co więcej fizycy są cenionymi pracownikami w Ośrodkach Badań Kosmicznych (badania procesów fizycznych w skali astronomicznej – astrofizyka, projektowanie i opracowywanie aplikacji do pomiarów i rejestracji danych natury fizycznej, kontrola technicza nowatorskich i eksperymentalnych urządzeń i przyrządów). Studia fizyki otwierają przed Tobą drzwi w takich dziedzinach jak elektrotechnika i elektronika, gdzie fizyka stanowi jedną z głównych podstaw.


  Wydział Matematyki

  a) Co będziesz studiował?
  W opinii jednego z klasyków „Co prawda wyjaśnienie reguł matematyki językiem zrozumiałym nie uczyni w zasadzie z nikogo Einsteina, ale nauczy wielu logicznie i racjonalnie myśleć“. My też kierujemy się tym mottem, albowiem chcemy aby język matematyki był dla Ciebie zrozumiały  a sama matematyka użyteczna. Tak więc u nas zyskasz użyteczną wiedzę zarówno o algebrze, geometrii, analizie matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyce, metodzie numerycznej jak i wiedzę o tym jak łączyć teorię i praktykę w nauczaniu matematyki. Kolejne twierdzenia znanych i wybitnych matematyków mówią, że „ najważniejsze posłanie matematyki polega na tym, że odkrywa ona ukryty porządek rzeczy w chaosie, który nas otacza“ oraz mówią, że „we świecie istnieją pewne reguły i system a matematyka dostarcza klucza do zrozumienia tego porządku“ . Jeżeli masz poczucie, że naokoło Ciebie panuje wszędzie chaos, tak nadszedł najwyższy czas aby uporządkować ten świat chaosu.

  b) gdzie będę studiował?
  Przekazywanie wiedzy matematycznej wymaga czarnej tablicy i kredy do pisania tak jak to miało miejsce w klasycznych salach dydaktycznych/szkolnych. Tymniemniej przekazujemy wiedzę matematyczną, posługując się również nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi w postaci elektronicznej, multimedialnej, poprzez zastosowanie dygitalnych technik projekcyjnych (prezentacje) oraz tablic interaktywnych. Wyuczanie niektórych dziedzin matematyki, na przykład rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i metody numerycznej odbywa się przy pomocy komputerowych prezentacji i programów. Albowiem nasze pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Pierwsze doświadczenia w nauczaniu matematyki zdobędziesz podczas praktyki pedagogicznej - poprzez udział w specjalnych ćwiczeniach symulujących zajęcia szkolne a organizowanych przez Uniwersytet Preszowski (UP).

  c) W jakich zajęciach mogę uczestniczyć?
  Podczas studiów możesz uczestniczyć w szeregu zajęciach o charakterze naukowym i fachowym, bądąc pod opieką doświadczonych nauczycieli Wydziału. W ten sposób zdobędziesz pierwsze wiadomości o matematyce, której reguły i wyniki pozostają zawsze niezmienne i są ważne w każdej epoce. Zdobywanie wiedzy matematycznej, odkrywanie prawd matematycznych, spotkania z wybitnymi zagranicznymi matematykami – to wszystko może być twoim udziałem. Albowiem będziesz miał możliwość uczestniczyć w organizowaniu regularnych, corocznych szkół letnich, których orędownikiem jest nasz Wydział. Będziesz miał możliwość spotykać się z utalentowaną matematycznie młodzieżą w ramach działań przygotowawczych do olimpiady matematycznej i informatycznej o wiedzy i przygotowywania zadań i wykonywania czynności organizacyjnych związanych z udziałem poszczególnych Kół Matematycznych Województwa Preszowskiego we wspomnianych powyżej Olimpiadach. Sam Wydział zapewnia profesjonalną pomoc przy organizacji Olimpiady Matematycznej i Informatycznej. Twój okres studiów na kierunku matematyka możesz uczynić jeszcze bardziej interesującym, jeżeli odbędziesz zagraniczną praktykę na odpowiedniej uczelni zagranicznej w ramach różnych międzynarodowych programów mobilności studentów i doktorantów.

  d) Jak wykorzystam wiedzę nauk przyrodniczych/biologii nabytą podczas studiów w życiu zawodowym?
  Studia matematyczne umożliwiają nie tylko karierę nauczyciela matematyki w szkolnictwie, ale również umożliwiają wykorzystanie nabytej przez Ciebie wiedzy matematycznej w szeregu instytucjach czy sektorach gospodarki, gdzie niezbędna jest wiedza ekonomiczna, znajomość statystyki, fizyki, nauk przyrodniczych czy nawet w naukach społecznych albo w określonych sektorach gospodarki takich jak bankowość czy informatyka. Przecież mówi się, że „matematyka jest królową wszystkich nauk, bo bez niej nie istnieje żadna inna nauka“ – czyli bez niej nie jest możliwe opisanie pozostałych nauk. Co więcej matematyka jest taką nauką, która jest obecna wszędzie, we wszystkich innych naukach i dziedzinach życia a co za tym idzie nie istnieje nauka, w której nie obowiązywałyby reguły i prawa matematyki. Aczkolwiek głównym celem studiów matematycznych na naszym Wydziale jest wykształcenie dobrych absolwentów matematyki, którzy będą uczyć matematyki w szkołach podstawowych 2 stopnia oraz we wszystkich rodzajach szkół średnich, to studia matematyczne na naszym Wydziale dają absolwentowi możliwość dalszego kształcenia i poszerzania swojej wiedzy poprzez studia doktoranckie na wybranym, dowolnym kierunku studiów związanym z matematyką. Co za tym idzie otwiera się przed nim możliwość rozpoczęcia kariery naukowej - specjalność matematyka stosowana.....


  Wydział Nauk Technicznych

  a) Co będziesz studiował?
  SCzy jesteś osobą uzdolnioną technicznie? Czy interesują Cię jak funkcjonują różne przedmioty i rzeczy oraz dlaczego dana rzecz czy przedmiot jest takiej a nie innej konstrukcji? Czy chciałbyś także pracować z nowoczesnymi technologiami i być wzorem do naśladowania dla młodych techników? My Ci pomożemy nauczyć się wszystkich możliwych umiejętności technicznych i zdobyć wiedzę techniczną, a co za tym idzie pomożemy Ci, aby stał się z Ciebie utalentowany,  kreatywny i najlepszy nauczyciel nauk technicznych. Zdobędziesz podstawową wiedzę o materiałoznawstwie i technologiach, elektrotechnice oraz o dydaktyce. Nauczymy Cię pracować z grafiką 3D, tak abyś mógł przekształcić dydaktyczne materiały pomocnicze w trójwymiarowe materiały dydaktyczne a co za tym idzie będziesz mógł uczyć swoich przyszłych uczniów/studentów w taki sposób, który będzie dla nich fascynujący, interesujący i wyjątkowy. Będziesz w stanie w sposób twórczy prezentować tematy wchodzące w zakres nauk technicznych, posługując się tradycyjnymi (na przykład dwójwymiarowymi) i nietradycyjnymi materiałami (na przykład trójwymiarowymi) jako pomocami dydaktycznymi. Przy tej okazji przyczynisz się do rozwoju nauk technicznych..

  b) gdzie będę studiował?
  W SekcjiTechniki znajduje się laboratorium wyposażone w technikę komputerową. Tak więc będziesz mógł zdobywać wiedzę o technice, korzystając z pomocy najbardziej nowoczesnej interaktywnej prezentacji softwarowej oraz wykorzystując nowoczesne technologie 3D. Będziesz mógł wykorzystać technologie informacyjne przy zdobywaniu wiedzy o technice . Do dyspozycji będziesz miał również laboratorium Elektrotechniki i Automatyzacji, wyposażone w odpowiednią technikę komputerową. Przy pomocy tej techniki komputerowej, mogą być zastosowane w laboratorium interaktywne symulacje komputerowe i animacje. Jest to doskonała metoda na zaprezentowanie dowolnego obiektu fizycznego, zjawiska czy technologii w niemal „realnej“ rzeczywistości. Do Twojej dyspozycji jest także specjalistyczna pracownia, w której będziesz się uczył posługiwania się ręcznymi technologiami obróbki drzewa i tworzyw sztucznych jak też specjalistyczna pracownia mechanicznej obróbki drewna, metali i tworzyw sztucznych. W ten sposób rozszerzysz swoje praktyczne umiejętności obróbki różnych materiałów.

  c) W jakich zajęciach mogę uczestniczyć?
  W okresie trwania twoich studiów, możesz wziąć udział w różnych zajęciach. W tym celu Nasz Wydział zapewni Tobie takie specjalne warunki, dzięki którym będziesz mógł urzeczywistnić swoje twórcze wizje i pomysły związane z techniką. Studenci specjalizacja nauczycielska na kierunku technika będą mogli aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do Olimpiady Technicznej, której celem jest wspieranie młodych talentów technicznych wśród uczniów szkół podstawowych. Ponadto studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty programu wymiany studenckiej między uniwersytetami, w ramach popularnego Programu Erasmus. Uczestnictwo w Programie Erasmus umożliwi Tobie zdobycie nowych doświadczeń zawodowych a także poznanie kultury i ludzi z innego kraju. Zdobędziesz nowe umiejętności zawodowe i  wzbogacisz się o niezapomniane przeżycia z pobytu w innym kraju.

  d) Jak wykorzystam wiedzę nauk przyrodniczych/biologii nabytą podczas studiów w życiu zawodowym?
  Absolwenci programu studiów – specjalizacja nauczycielska na kierunku technika, będzie przygotowany pod względem fachowym i metodologicznym do podjęcia pracy nauczyciela nauk technicznych przede wszystkim w szkołach podstawowych oraz w technikach – szkołach szczebla średniego o profilu technicznym. Ponadto absolwenci naszego Wydziału będą posiadali odpowiednie przygotowanie zawodowe, aby prowadzić tzw. Kółka Zainteresowań Techniką w szkołach podstawowych i średnich czy w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. Nasi absolwenci sa w stanie prowadzić zajęcia techniczne dla młodzieży w Ośrodkach Wolnego Czasu czy w innych instytucjach o charakterze kulturalno-oświatowym takich jak na przykład Centrum Kształcenia Ustawicznego czy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jednocześnie nasi absowenci posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu metodyki nauczania techniki a co za tym idzie mogą z powodzeniem pracować w Ośrodkach Kształcenia Metodycznego. Ponadto nasi absolwenci nauk technicznych, dysponują odpowiednią podstawową wiedzą fachową z inżynierii mechanicznej (technologia budowy maszyn), technologii przetwarzania drewna i z elektrotechniki. Co za tym idzie nasi absolwenci posiadają podstawową wiedzę praktyczną o wspomnianych wyżej 3 dziedzinach, co umożliwia im zatrudnić się w szkołach średnich o profilu technicznym (technika)..


  Strona internetowa Wydziału na UNIPO dla kandydatów
Geografia i geoinformatyka stosowana
 • a) Co będziesz studiował ?
  Na naszej Katedrze – na kierunku Geografia młodzi ludzie kształceni są w sposób kompleksowy – a więc w taki sposób, który uwzględnia ich zainteresowania geografią, naukami humanistycznymi i przyrodniczymi. W trakcie studiów zyskasz szeroką wiedzę dotyczącą zarówno szeregu zjawisk i objektów geograficznych jak i środowiska geograficznego naszej planety, poszczególnych kontynentów i krajów. Między innymi poznasz zasady funkcjonowania geografii planetarnej, poznasz prawa, które rządzą zjawiskami w przyrodzie, dowiesz się dlaczego właśnie te a nie inne gleby są najbardziej urodzajne oraz dowiesz się jak powstaje tornado. Na zajęciach geografii regionalnej „przeniesiesz się przestrzennie“ do różnych krajów świata, dowiesz się mnóstwo ciekawych rzeczy o mieszkańcach danych krajów, o ich kulturze, języku oraz religii. Co więcej nauczysz się wyrabiać mapy przy pomocy nowoczesnych technologii GIS. W trakcie studiów zyskasz fachowe umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu terytorialnego, turystyki, ekologicznego planowania przestrzennego. W ten sposób zdobędziesz wiedzę specjalistyczną, którą będziesz mógł później wykorzystać w życiu zawodowym (rosnące zapotrzebowanie na specjalistów na rynku pracy).

  b) gdzie będę studiował?
  Studenci mają możliwość uczyć się w nowoczesnych laboratoriach, wyposażonych w wysokiej jakości systemy informacji geograficznej oraz specjalistyczne urządzenia komputerowe umożliwiające obserwację i badanie Ziemi z odległości. Podczas trwania studiów, studenci uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, gdzie zdobywają umiejętności niezbędne do tworzenia map cyfrowych (digitalne) przy pomocy GIS (System Informacji Geograficznej)..Podczas corocznych plenerowych ćwiczeń z zakresu wiedzy geograficznej oraz podczas szkoleń z zasad tworzenia map cyfrowych (digitalnych), nasi studenci mają możliwość posługiwać się urządzeniami pomiarowymi wysokiej jakości takimi jak GPS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej), dalmierz laserowy itp. Program studiów oferuje dodatkowo zajęcia z geografii w plenerze i zagraniczne wycieczki poznawcze.

  c) W jakich zajęciach mogę uczestniczyć?
  Interesujące wycieczki poznawcze krajowe i zagraniczne stanowią integralną częścią programu studiów.Program studiów uzupełniają zawodowe praktyki studenckie. Praktyki odpowiadają charakterowi studiów i specjalizacji. W ramach tych praktyk studenci zdobywają wiedzę i doświadczenia pracując w krajowych i zagranicznych ośrodkach ds. rozwoju regionalnego, w biurach podróży, w miejscowych samorządach, ośrodkach informacji turystycznej czy w firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Reasumując nasi studenci odbywają praktyki studenckie zgodnie z wybraną przez nich samych specjalnością. Co więcej nasi studenci mogą korzystać z szeregu zagranicznych programów wymiany/mobilności międzystudenckiej - pobyty studyjne (programy Erasmus, CEEPUS, EMUNI). Ponadto nasi studenci mogą spędzić semestr studiów za granicą i wziąć udział w kursach letnich na dowolnym renomowanym uniwersytecie w Japonii, na Tajwanie, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Chorwacji, Austrii, Słowenii, Serbii, Rumunii czy w wielu innych krajach.. Zycie studenckie geografa jest wypełnione nie tylko nauką ale i zabawą. Organizujemy bale geofraficzne, zawody sportowe oraz wycieczki krajoznawcze na najwyższe szczyty naszych gór.

  d) Jak wykorzystam wiedzę nauk przyrodniczych/biologii nabytą podczas studiów w życiu zawodowym?
  Jako pedagog specjalizacja geografia masz możliwość pracować w szkolnictwie, gdzie możesz przekazać swoją wiedzę geografii i geoinformatyki stosowanej uczniom szkół podstawowych, średnich i wyższych. Jako absolwent studiów specjalność geografia i geoinformatyka stosowana będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę podejmując pracę w zespołach naukowo-badawczych. Możesz być zatrudniony na samodzielnym stanowisku naukowo-badawczym w ramach Słowackiej Akademii Nauk (SAV). Będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach samorządowych, w agencjach rozwoju regionalnego, w instytucjach Unii Europejskiej, w urzędzie statystycznym, biurach podróży oraz w agencjach marketingu i reklamy,w instytutach kartografii i geodezji czy też w instytucjach ochrony środowiska naturalnego.

  Strona internetowa Wydziału na UNIPO dla kandydatów

Pedagogika i andragogika
 • Pedagogika

  a) Co będziesz studiował?
  Głównym celem Katedry Pedagogiki jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej do wykonania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, średnich i wyższych. Oferujemy studia na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym a nasza oferta studiów jest bardzo szeroka od studiów bakalarskich po studia doktoranckie. Program studiów tworzy kompleksowy zestaw zagadnień z zakresu wiedzy o nowoczesnej pedagogice oraz badań pedagogicznych. Dzięki współpracy naszego Wydziału z placówkami oświatowymi, studenci – przyszli pedagodzy mają możliwość odbycia praktyk pedagogicznych formą ćwiczeń i warsztatów a co za tym idzie mogą sprawdzić swoją wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z przedmiotów pedagogicznych. Reasumując nasi studenci uzyskują odpowiednie przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela i spełniają wszelkie wymagania kwalifikacyjne do pracy w szkolnictwie.
  Katedra prowadzi studia dzienne specjalizacji nauczycielskiej na kierunku pedagogika w połączeniu z innymi kursami wyuczającymi (przedmiotami) jak też oferuje eksternistyczne studia bakałarskie ze specjalizacją nauczycielską na kierunku przygotowanie pedagogiczne – praktyka i metodyka albo eksternistyczne studia magisterskie pedagogiczne na kierunku pedagogika społeczna. W chwili obecnej oferujemy eksternistyczne studia bakalarskie na kierunku opieka i wychowanie.

  b) Jak wykorzystam wiedzę nauk przyrodniczych/biologii nabytą podczas studiów w życiu zawodowym?
  Absolwenci naszych programów edukacyjnych mogą wykorzystać nabytą wiedzę z pedagogiki pracując jako nauczyciele, wychowawcy, specjaliści ds. szkoleń zawodowych, specjaliści ds. wychowania, koordynatorzy działań prewencyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości i zjawisk patologii społecznej oraz jako pedagodzy społeczni. Absolwenci studiów pedagogicznych mogą także ubiegać się o pracę w szeregu instytucjach takich jak: ośrodki edukacyjne, instytucje kulturalne, ośrodki/domy pomocy społecznej, młodzieżowych domach wychowawczych, domach dla dzieci, ośrodkach profilaktyki i reedukacji . Ponadto absolwenci naszych studiów pedagogicznych mogą ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej, ośrodkach aktywizacji zawodowej jak również w szeregu innych instytucjach czy firmach, gdzie są pożądani pracownicy mający wykształcenie wyższe ze specjalizacją pedagogiczną. Chodzi o takie stanowiska jak: specjalista ds. innowacji, dyrektor czy konsultant ds. pedagogiki, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci studiów pedagogicznych są potrzebni w instytucjach i firmach, ponieważ dysponują oni wiedzą i umiejętnościami, które wyznaczają jakość stosunków międzyludzkich.


  Andragogika

  a) co będziesz studiował?
  U nas zdobędziesz więdzę i umiejętności związane z planowaniem, opracowaniem, organizacją i realizacją kursu edukacyyjnego oraz ze sposobem oceniania jakości takiego kursu. Ponadto nauczymy Cię takich umiejętności jak: przygotowanie i prezentacja wykładu, opracowanie planu działań i zajęć aktywizujących, organizowanie czasu wolnego. Ponadto nauczysz się sformułować i uzasadniać problem badawczy dotyczący andragogiki oraz zdobędziesz umiejętności samodzielnego przeprowadzenia badań. Nauczymy Cię podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach (planowanie i pozyskiwanie zasobów ludzkich, wybór, rozmieszczenie, ocenianie, nagradzanie i zwalnianie pracowników). Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej, nauczysz się posługiwać nowoczesnymi technikami diagnostycznymi, które są niezbędne w andragogice. Staniesz się doradcą ds. kształcenia a co za tym idzie będziesz służył radą innym jak się kształcić. Będziesz mógł z powodzeniem przygotować kurs edukacyjny przez internet, będziesz mógł doradzać jak realzować kursy integracyjne dla Romów połączeniu z zajęciami edukacyjnymi, staniesz się specjalistą w sprawach związanych z kształceniem ustawicznym dla emerytów.

  b) gdzie będę studiował?
  Zajęcia będą prowadzone w nowoczesnych pomieszczeniach dydaktycznych, które są wyposażone w sprzęt techniczny najwyższej jakości. Dzięki zaplanowanym praktykom i wycieczkom poznawczym zdobędziesz praktyczne wiedzę z zakresu andragogiki  

  c) W jakich zajęciach mogę uczestniczyć?
  Będziesz miał wyjątkową możliwość wyjechać na staż/praktykę zawodową czy studiować na wybranym przez Ciebie zagranicznym uniwersytecie w ramach międzynarodowych programów wymiany studenckiej. Nauczysz się czym jest praca zespołowa. Będziesz uczestniczył w tzw. grze edukacyjnej. Co więcej będziesz miał możliwość przygotować tzw. wieczorek zapoznawczy dla wszystkich studentów i praacowników zajmujących się andragogiką. Przygotujesz swój własny kurs edukacyjny przez internet (tzw. kurs e-learning).

  d) Jak wykorzystam wiedzę nauk przyrodniczych/biologii nabytą podczas studiów w życiu zawodowym?
  Będziesz mógł wykorzystać nabytą wiedzę z andragogiki pracując jako specjalista ds. konceptu i planowania, ekspert ds. organizacji, menedżer zarządzający w agenturach, przedsiębiorstwach i firmach (zarządzanie zasobami ludzkimi, kształcenie personelu firmy, organizacja i realizacja kursów edukacyjnych w firmie). Będziesz mógł pracować w organizacjach i instytucjach, które realizują cele o charakterze edukacyjnym, socjalnym, wychowawczym i resocjalizacyjnym a troszczą się o emerytów, bezrobotnych, osoby niepełnosprawne , osoby marginalizowane i dyskriminowane społecznie, osoby skazane na karę pozbawienia wolności itd. Absolwenci naszych studiów andragogicznych mogą ubiegać się o pracę w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach kulturalnych, w instytucjach administracji publicznej (państwowa, samorządowa), instytucjach oświatowych czy też w muzeach, bibliotekach, galeriach sztuki, kinach, a także w placówkach teatralnych, domach kultury, w ośrodkach kultury alternatywnej (kluby, centra kultury, festiwalowe platformy tematyczne, festiwale) czy również w mediach. Nasi absolwenci są pożądani jako pracownicy mający wykształcenie wyższe ze specjalizacją andragogika tam, gdzie jest rosnące zapotrzebowanie na edukację dorosłych (przygotowanie i organizacja praktycznych i teoretycznych kursów dla przyszłych specjalistów-andragogików, którzy będą w przyszłości sami organizować kursy edukacyjne dla dorosłych). Nasi absolwenci studiów andragogicznych mogą służyć fachowym doradztwem w zakresie profilaktyki edukacyjnej i społecznej oraz planowania zajęć edukacyjnych dla dorosłych.
  Po prostu możesz być: organizatorem zajęć związanych z kształceniem ustawicznym dorosłych, menedżerem ds kształcenia, specjalistą ds. personalnych, specjalistą ds. projektów i programów kształcenia ustawicznego dorosłych, organizatorem wolnego czasu, moderatorem, specjalistą ds. szkoleń zawodowych, konsultantem ds. andragogiki, specjalistą ds. rozwoju multimedialnych programów edukacyjnych, redaktorem naczelnym periodyku promującego edukację dorosłych, a wreszcze możesz być znanym i cenionym autorytetem w zagadnieniach związanych z edukacją dorosłych, którego opinia jest istotna w rozwoju i kształtowaniu polityki kształcenia ustawicznego dorosłych (na przykład kwestia metodologii - opracowywanie odpowiednich metod i reguł badań nad edukacją dorosłych) itp.  

  Strona internetowa Wydziału na UNIPO dla kandydatów.28 Kierunków Studiów
233 nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne
128 przedmiotów do wyboru
8 różnych tytułów naukowych
10747 absolwentów kończy studia z sukcesem

Ta oferta powinna Cię zainteresować!

Dlaczego warto wybrać nasz Wydział?

DLACZEGO TOP Wydział

Wydział dysponuje odpowiednią infrastrukturą do zajęć i badań naukowych. Studenci mają możliwość przeprowadzać badania w nowoczesnych laboratoriach, posługując się aparaturą naukowo-badawczą najwyższej jakości.

Formularz zgłoszeniowy na studia

ZAJECIA

Biblioteka uniwersytecka z czytelnią, kluby sportowe i sekcje danej dyscypliny sportu, stypendia na zagraniczne pobyty badawcze i studyjne, kursy językowe za granicą, staże i praktyki zawodowe, zagraniczne wycieczki poznawcze/objazdowe.

Zajęcia pozaszkolne

DOJAZD NA UCZELNIE

Uniwersytet Preszowski położony jest zaledwie 4 minuty jazdy (2 przystanki komunikacji miejskiej MPK Prešov (http://dpmp.sk)) od Głównej Stacji Kolejowej i Autobusowej - MHD (http://dpmp.sk) , zaledwie 10 minut spacerem od stacji kolejowej Prešov-Centrum.

Rozkład jazdy- MPK

KAMPUS

Kampus Uniwersytetu Preszowskiego znajduje się w cichej i spokojnej dzielnicy miasta Preszow/Prešov – w pobliżu rzeki Torysa, około 10 minut spacerem od centrum miasta. Internaty Uniwersytetu Preszowskiego są usytuowane w bezpośredniej bliskości uczelni.

Pokaż na mapie