OUR SUCCESS

AWARDS, NEWS, PRESS RELEASES
FHPV PU JUBILUJE V ROKU VÝZNAMNÝCH PREŠOVSKÝCH VÝROČÍ

Rok 2017 sa nesie v znamení výročí, ktoré sa spájajú s dejinami mesta Prešov a jeho vzdelávacej funkcie. Pripomíname si 770. výročie prvej písomnej zmienky o Prešove, 350. výročie otvorenia Prešovského evanjelického kolégia – prvej vysokoškolskej inštitúcie v meste a napokon 20. výročie založenia Prešovskej univerzity, s ktorou je spätý aj vznik viacerých fakúlt. Jednou z piatich zakladajúcich fakúlt je jubilujúca Fakulta humanitných a prírodných vied.

https://presov.korzar.sme.sk/c/20442335/fakulta-humanitnych-a-prirodnych-vied-presovskej-univerzity-ma-20-rokov.html Tlačová správa - Rok Prešova - 20.výročie TOP fakulty
Mladá prešovská vedkyňa môže pracovať na významnom projekte

Mladej vedeckej pracovníčke Daniele Grejtákovej z Katedry biológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove sa podarilo ako jedinej na Slovensku získať grant na vedecký projekt v rámci výzvy Marie Curie Sklodowska Actions, zameraný na oblasť preventívnej farmakológie.

http://presov.korzar.sme.sk/c/8148152/mlada-presovska-vedkyna-moze-pracovat-na-vyznamnom-projekte.html http://www.teraz.sk/veda/mlada-vedkyna-z-presovskej-univerzity/185014-clanok.html
Súboj mladých olympionikov

Prešovská univerzita v snahe podporiť rast mladých technických talentov sa podieľala na príprave krajského kola Technickej olympiády žiakov Prešovského kraja, ktorá napísala tento rok už svoju 6. kapitolu. Súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnila v spolupráci s Katedrou fyziky, matematiky a techniky (KFMT) Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) a ABC – Centra voľného času v Prešove.

https://www.youtube.com/watch?v=uhRViLf56nk Tlačová správa - Súboj mladých olympionikov
Deň otvorených dverí UNIPO

Videopozvánka k celouniverzitnému dňu otvorených dverí Prešovskej univerzity v Prešove, 10.2.2016

https://www.youtube.com/watch?v=bWytQPP9XCo
Prešovskej univerzite bol udelený prvý patent

Vedeckému tímu z Prešovskej univerzity (PU) v Prešove bol po prvýkrát Úradom priemyselného vlastníctva SR priznaný patent za aplikovaný výskum. Zaslúžili sa o to pracovníci Katedry ekológie (KE) Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV)

Reportáž TA3 Tlačová správa - Patent
Otvorenie špičkového laboratória

V rámci projektu Univerzitný vedecký park (UVP) Technicom bolo spustené do prevádzky nové špičkové zariadenie pre štúdium fyzikálnych vlastností materiálov v širokom teplotnom rozsahu (-271 °C), ktoré je unikátom svojho druhu.

Tlačová správa - otvorenie špičkového laboratória https://www.youtube.com/watch?v=rPGFjCJt2-g
Livechatoo

FHPV Prešovskej univerzity v Prešove s cieľom zefektívniť komunikáciu medzi študentmi a študijným oddelením prichádza ako prvá na Slovensku s možnosťou využitia nového komunikačného kanálu prostredníctvom aplikácie Livechatoo. Študenti tak v reálnom čase z pohodlia

Tlačová správa - Livechatoo https://www.youtube.com/watch?v=EaEFnFMuEqI
28 STUDY PROGRAMS
233 SPECIALIZED CLASSROOMS
128 STUDY COMBINATIONS
8 DIFFERENT DEGREES
10747 SUCCESSFUL GRADUATES

YOU WILL BE INTERESTED IN

WHY YOU SHOULD CHOOSE OUR FACULTY

WHY THE TOP FACULTY

The Faculty has an excellent research infrastructure. Students have the opportunity to work with first rate devices in modern laboratories.

APPLICATION

ACTIVITIES

We offer a university library with a reading hall, sports clubs and sports units, study and research stays abroad, language courses in foreign countries, professional practices, excursions abroad.

EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES

ACCESS

The University of Prešov is situated only 2 stops (http://dpmp.sk) from the railway station and the long-distance bus station in Prešov (4 minutes), and only 10 minutes walk from the Prešov-town railway station.

PUBLIC TRANSPORTATION
TIMETABLE

CAMPUS

The campus of the university is located in a quiet part of Prešov, near the river Torysa, about 10 minutes walk from the city center. Student dormitories of the University of Prešov are located in the immediate vicinity of the school.

SHOW
ON THE MAP